electra-townie4

לחצו על המותגים שלנו לצפיה במוצרי אופניים חשמליים מבית שיקו

למה אופניים חשמליים?

נגישות בתחבורה ציבורית

היום קל יותר מתמיד להתנייד מחוץ לערים ובתוכם בתחבורה ציבורית.יותר קווים ברכבות מאפשרים הכנסת אופניים לסוגם.

פרישת מסלולי אופניים

ערים רבות כבר הבינו כי הוספת מסלולי אופניים משרתת את טובת הציבור. נגישות בין ערים ובתוכן , מורידה רכבים מהכביש.

אנרגיה ממוחזרת

כל אחד מאתנו יתרום למאמץ העולמי במחזור אנרגיה וירידה בזיהום האוויר, לעתיד טוב יותר לילדנו